I disse dager sluttfører vi arbeidene med å oppgradere våre lokaler i Grini Næringspark 1 på Østerås.

Velkommen innom oss.